Vše co se točí kolem počítačů

Jak vzkřísit Windows

Do operačního systému je nutné pravidelně instalovat nové a nové aktualizace. Jakmile je některá z nich k dispozici, znamená to, že se přednedávnem objevila v tomto operačním systému trhlina, kudy mohou do počítače proniknout škodlivé programy. Jinými slovy - váš počítač je v ohrožení. Je tedy vhodné aktualizaci co nejdříve nainstalovat. Ale co čert nechtěl: během instalace aktualizace se vyskytne nějaký problém a vy najednou místo barevné pracovní plochy vidíte pouze černou obrazovku. Co si počít? Instalovat celá Windows znovu? Máme pro vás potěšitelnou zprávu. I v této nezáviděníhodné situaci existuje řešení, jež vám umožní operační systém zachránit. V tomto článku si povíme, jak to udělat.

Možná ani nevíte, že se v instalačním programu systému Windows 2000, XP a Server 2003 skrývá funkce, která dokáže poškozený operační systém automaticky opravit. A přitom všechna vaše data, profily uživatelů, nastavená přístupová práva systému souborů NTFS, šifrování, instalované aplikace a registr Windows zůstanou ve stavu, v jakém byla před poškozením systému.
Jak na to: V tomto článku vám přesně řekneme, kdy se oprava poškozených Windows vyplatí a kdy už ne. Zmiňovaná možnost opravy operačního systému má totiž také svoje slabiny. I k nim se v tomto článku dostaneme. Kromě toho vám poskytneme fundované návrhy řešení pro nejrůznější situace, v nichž se můžete vy a operační systém vašeho počítače ocitnout. Ve spodní části každé stránky najdete návod, který vám krok za krokem ukáže, jak opravnou instalaci systému provést.

Utajená možnost řešení
I přesto, že se dá opravná instalace systému spustit relativně snadno, představuje poměrně razantní zásah do samotného operačního systému. Sám Microsoft nikdy nikde nepopsal, co se při ní vlastně děje. O rozsahu této akce vás v krátkosti seznámíme v tipu 1. Tip 2 se zabývá drobnými problémy se spuštěním operačního systému, které byste měli pokud možno vždy řešit jinak než opravnou nebo dokonce novou instalací systému. V tipu 3 pak naleznete několik případů, v nichž vám doporučujeme opravnou instalaci použít, a samozřejmě dojde také na okamžiky, kdy je provádění opravné instalace zcela zbytečné.

1)Co se při opravné instalaci děje?
Bohužel nikde není dokumentováno, jak vlastně celá opravná instalace probíhá. Nicméně pokud porovnáme celkový stav systému před opravnou instalací a po ní, můžeme zjistit o průběhu opravné instalace řadu podrobností - zejména to, na která místa systému se při opravě přistupuje. Vzhledem k tomu, že opravná instalace systému je něco úplně jiného než nová instalace systému, neodstraňují se při ní žádné soubory. Všechny důležité systémové soubory (EXE, DLL či SYS) se kopírují z instalačního CD, poté se rozbalí do existující instalace Windows, kde se znovu zaregistrují. Při této operaci se přepíší všechny soubory se stejným jménem, ale přebytečné soubory se neodstraní. Výjimku představuje pouze složka \System Volume Information\, obsahující body obnovení systému, jejíž obsah se kompletně smaže.
Obsah registru zůstává prakticky stejný, až na dvě výjimky: kvůli novému registrování systémových souborů se úplně znovu vytvoří klíč Hkey_Local_Machine_Software\Classes. Všechny hardwarové komponenty, které byly součástí systému před instalací, se znovu automaticky rozpoznají a pokud jsou k dispozici příslušné ovladače, dojde i k jejich instalaci.
Ostatní soubory a klíče registru zůstávají beze změn. Tato skutečnost samozřejmě do jisté míry omezuje možnosti opravné instalace jako takové, protože ne všechny chyby se podaří tímto způsobem opravit. Na druhou stranu je opravná instalace daleko rychlejší, než pokud byste se rozhodli pro vskutku razantní řešení spočívající v nové instalaci systému.

2)Co opravné instalaci systému předchází?
Ne vždy je opravná instalace tím správným řešením. Určitě vám doporučujeme, abyste ještě předtím, než se rozhodnete k tomuto kroku přistoupit, vyzkoušeli všechny ostatní možnosti, jak systém rozchodit.
Nouzový režim: Jedná se o možnost opravy systému tím, že jej spustíte v podobě, v níž je spuštěno pro chod systému jen to nejnutnější. Spuštění počítače v nouzovém režimu se často vyplatí při potížích s ovladači nebo aplikacemi spouštějícími se při startu systému. Počítač v tomto režimu spustíte tak, že po jeho spuštění opakovaně stisknete klávesu <F8>. Objeví se spouštěcí nabídka operačního systému, v níž vyberete položku Nouzový režim. Pokud se dá počítač spustit alespoň v tomto režimu, můžete v něm zrušit spuštění poškozených programů či ovladačů.
Návrat původní verze ovladače: Možnost Poslední známá funkční konfigurace, k níž se rovněž dostanete klávesou <F8> během spouštění počítače, se hodí pouze pro případ potíží s ovladači. Při této volbě se do registru zapíše ta hardwarová konfigurace počítače, která se uložila při posledním úspěšném spuštění systému.
Oprava spouštěcího sektoru: Pokud se spouštění počítače přeruší již po několika sekundách, je možná poškozen bootovací sektor a spouštěcí nabídka uložená v souboru BOOT.INI. Obojí se dá napravit pouze prostřednictvím Konzoly pro zotavení. Spusťte počítač z instalačního CD Windows a v prvním dialogovém okně stiskněte klávesu <R>. Poté vyberte instalaci systému, kterou budete chtít opravit, a nakonec zadejte heslo pro účet správce systému (účet Administrator). U Windows XP Home je standardně účet správce systému bez hesla, takže stačí pouze stisknout klávesu <Enter>. Nyní do konzoly zadejte následující tři příkazy:
fixmbr
fixboot
bootcfg /rebuild
Nakonec zadejte příkaz exit, kterým počítač restartujete.
Oprava Ntldr a Ntdetect: Pokud se při spuštění systému objeví chyba upozorňující na chybějící NTLDR, pak je nutné z instalačního CD Windows doinstalovat NT-Loader. Spusťte k tomu účelu Konzolu pro zotavení, a to způsobem, který jsme uvedli výše. Poté zadejte níže uvedené příkazy vycházíme při nich ze situace, kdy je na počítači spouštěcí oddíl označen písmenem C:\ a mechanika CD písmenem D:\:
d:
cd i386
copy ntldr c:\
copy ntdetect.com c:\
Nakonec, podobně jako v předchozím odstavci, příkazem exit restartujte počítač.

3)Správný čas pro opravnou instalaci
Pokud vám ani jeden z návodů v tipu 2 nepomohl a vy ještě stále sedíte před černou obrazovkou, pak zkuste provést opravnou instalaci systému. Upozorňujeme předem na to, že oprava systému se může zdařit pouze tehdy, pokud vložíte do mechaniky počítače stejné CD jako to, z něhož jste systém do počítače instalovali.
Je také třeba zdůraznit, že existuje řada problémů, které se opravnou instalací systému pravděpodobně nevyřeší. Pokud je například systém napaden virem nebo červem, je pravděpodobné, že bude v systému i po provedení opravné instalace. Pokud ovšem škodlivý virus nebo červ odstraníte (například oklikou přes jiný systém jako například Knoppix či Bart PE) a poté stále máte s operačním systémem problémy, pak je provedení opravné instalace tím nejlepším řešením. Opravnou instalaci lze doporučit i v případě, kdy neznáte příčinu problémů se systémem. Je docela možné, že v něm jsou poškozeny nebo zcela chybí některé systémové soubory. Opravná instalace pomůže zpravidla i tehdy, pokud se vám operační systém odmítne spustit poté, co jste na počítači vyměnili základní desku. V tomto případě je zdrojem potíží fakt, že ovladače nainstalované pro starou základní desku si s novou deskou jednoduše nerozumí. Během opravné instalace se rozpozná nový hardware a pokud jsou k dispozici pro novou základní desku ovladače, pak se nainstalují. Pokud vše proběhne hladce, je možné používat operační systém v té podobě, v jaké byl před výměnou základní desky (je možné, že budete muset svůj operační systém znovu aktivovat).
Omezení: Opravná instalace se v mnoha případech bohužel nedokáže vypořádat s chybnou konfigurací zapsanou v registru. Stejně tak nebude úspěšný ani pokus opravit tímto způsobem poškozené ovladače. A do třetice: opravná instalace nepomůže ani při opravě chyb ve vámi používaných aplikacích nebo v situacích, kdy se vám počítač jeví příliš pomalý a chtěli byste jeho výkon opravnou instalací zvýšit.

Zvláštní případy
Pokud spustíte opravnou instalaci, pak v naprosté většině případů běží bez problémů. Ještě než ji spustíte, podívejte se, zda u vás náhodou nenastal některý z níže uvedených zvláštních případů. Na nich totiž záleží, zda opravná instalace bude vůbec úspěšná.

4)U předinstalovaných systémů Windows XP bez nainstalovaného Service Packu 2 hrozí ztráta dat
Vlastníte-li počítač s předinstalovanými Windows XP a nemáte v nich dosud nainstalovaný Service Pack 2, pak se možná ve vašem počítači ve složce \Windows\System32 nachází soubor s názvem UNDO_GUIMODE.TXT. Když spustíte opravnou instalaci, může se stát, že se soubory a nastavení pro výchozího uživatele (ve složce \Documents and Settings\Default User) odstraní. Stejně tak jsou ohroženy odkazy v nabídce Start pro všechny uživatele (složka \Documents and Settings\All Users\Nabídka Start) a dokumenty ve složce \Documents and Settings\All Users\Sdílené dokumenty. Podle Microsoftu je příčina v souboru UNDO_GUIMODE.TXT, který vychází z chybného předpokladu, že se nepodařila instalace celého operačního systému. Díky informacím ze zmíněného souboru se systém nastaví do výchozího stavu, při němž se všechny soubory ve zmíněných složkách odstraní. Naštěstí se tento problém dá velmi snadno vyřešit odstraněním inkriminovaného textového souboru. Pokud se právě váš systém nachází ve stavu, kdy soubor nelze smazat v prostředí Windows, musíte si pomoci konzolou pro zotavení, kterou spustíte způsobem uvedeným v tipu 2. V ní pak zadejte následující příkazy:
cd \system32
del undo_guimode.txt
U systémů s nainstalovaným Service Packem 2 tento problém nehrozí.

5)Problémy s ovladači IDE: spolehněte se na standardní ovladače
Když spustíte opravnou instalaci jen kvůli tomu, že jste v počítači vyměnili základní desku, musíte si dát pozor na to, aby nedošlo ke konfliktům mezi ovladači IDE pro starou a novou desku. Proto doporučujeme ovladač IDE pro starou desku nejprve odinstalovat a teprve pak vyměnit starou základní desku za novou. Odinstalování ovladače IDE provedete tak, že v Ovládacích panelech poklepete na ikonku Systém a v dialogovém okně, které se objeví, se přesunete na záložku Hardware. Nyní stiskněte tlačítko Správce zařízení a v dialogovém okně se seznamem hardwarových komponent vyhledejte položku Řadiče IDE ATA/ATAPI, kterou rozbalte, klepněte pravým tlačítkem na položky obsahující slovo "řadič" a z kontextového menu vyberte příkaz Odinstalovat.

6)Když nelze spustit opravnou instalaci
Je možné, že při pokusu o spuštění opravné instalace se místo obrazovky pro krok 3a objeví obrazovka pro krok 3b. V tomto případě se s největší pravděpodobností jedná o poškozený nebo zcela zničený soubor BOOT.INI. Podle položek obsažených v tomto souboru totiž instalační soubor rozpoznává všechny na počítači existující instalace Windows. Opravu provedete pomocí konzoly pro zotavení (spustíte ji postupem uvedeným v tipu 2), v níž zadáte příkaz:
bootcfg /rebuild
Při dalším pokusu o spuštění opravné instalace pak uvidíte obrazovku 3a a můžete pokračovat dále.

Aktualizace a Service Packy
Po dokončení opravné instalace je zase (téměř) všechno při starém: jediné, co ještě chybí, jsou nainstalované aktualizace a opravné balíčky. Jde o to, že se všechny existující systémové soubory nahradily soubory z instalačního CD, které možná vůbec neobsahuje žádný Service Pack, takže po dokončení opravné instalace je váš systém opět bez všech aktualizací.

7)pcwSPIntegrator: instalační CD Windows s integrovaným Service Packem
Pokud budete provádět opravnou instalaci Windows, popřípadě budete tento operační systém instalovat znovu, ušetříte spoustu času už jen tím, že si opatříte CD s Windows obsahujícími Service Pack 2. Service Pack se dá do instalačních souborů Windows integrovat prostřednictvím metody Slipstream. Při této operaci se nahrazují staré verze instalačních souborů novými a poté se provádí nový zápis instalačních informací.
Použijte utilitu PC WORLDu: Service Pack 2 nejpohodlněji integrujete do instalačních souborů Windows pomocí naší utility pcwSPIntegrator.Vše, co budete potřebovat, je instalační CD Windows a soubor Service Packu 2 (WINDOWSXP-KB835935-SP2-CSY.EXE). Pokud soubor se Service Packem ještě nemáte, můžete si jej stáhnout z internetové adresy www.microsoft.com/
downloads (260 MB).
Nyní spusťte skript pcwSPIntegrator a klepněte na přepínač mechaniky, do níž jste vložili originální instalační CD Windows. Dále klepněte na značku >> u políčka Cesta ke složce, kam se mají umístit aktualizované instalační soubory Windows a vyberte složku, do níž chcete aktualizované soubory z instalačního CD umístit. Volte takovou složku, která se nachází na disku, na němž je minimálně 1,5 GB místa.
Poté znovu klepněte na značku >>, ale tentokrát u políčka Cesta k souboru Service Packu a otevřete soubor Service Packu 2. Když dále v okně skriptu umístíte zatržítko u položky Vytvořit bootovací obraz ve formátu ISO, pak si usnadníte práci s vypalováním CD, obsahujícího aktualizované instalační soubory Windows XP. Nakonec stiskněte tlačítko Integrovat Service Pack.
Jak utilita pracuje: Skript ze všeho nejdříve zkopíruje všechny soubory z CD do podsložky \CDRoot vámi zadané cílové složky. Poté se načte bootovací sektor instalačního CD, který se použije pro vytvoření obrazu bootovacího CD. V dalším kroku se do instalačních souborů integruje Service Pack 2, a to prostřednictvím následujícího příkazu:
WindowsXP-KB835935-CSY.EXE /passive /Integrate:<cílová složka> \CDRoot
V posledním kroku zabuduje utilita obsah složky do obrazu bootovacího CD. Tento obraz se vytváří přímo v cílové složce a můžete jej následně vypálit pomocí takřka libovolného programu pro vypalování. V programu Nero například CD vypálíte přes menu Soubor/Vypálit obraz CD.
Když poté spustíte opravnou instalaci Windows právě pomocí takto vytvořeného CD, nainstalují se do systému aktualizované soubory ze Service Packu 2 automaticky. Stačí tedy doinstalovat všechny novější aktualizace.

8)pcwPatchLoader: instalování aktualizací bez připojení k internetu
I když máte ve Windows nainstalovaný Service Pack 2, neznamená to, že byste byli před útoky z internetu nějak zvlášť chráněni. Od okamžiku, kdy Microsoft uveřejnil svůj Service Pack 2, se objevilo více než 50 aktualizací zabezpečení. Ty všechny byste měli mít nainstalovány dříve, než se připojíte k internetu. V opačném případě riskujete, že váš počítač už při první návštěvě na internetu zamoří nejrůznějšími viry a červi a to dokonce i tehdy, když navštívíte pouze internetové stránky Microsoftu za účelem stažení aktualizací.
Použijte utilitu PC WORLDu: Řešení problému se zabezpečením počítače dříve, než se připojí k internetu, nabízí utilita pcwPatchLoader 1.3.1. Pomocí tohoto skriptu si budete moci stáhnout instalační soubory pro všechny dostupné aktualizace a v případě potřeby je můžete najednou nainstalovat. Když budete chtít spouštět opravnou instalaci kvůli výměně základní desky vašeho počítače, pak spusťte tento skript ještě dříve, než vyměníte základní desku. Pokud naopak opravnou instalaci systému spouštíte kvůli poškození operačního systému, pak je nutné pcwPatchLoader nejprve spustit na jiném počítači, na němž jsou pokud možno nainstalovány všechny aktuálně dostupné aktualizace. Velmi důležité je i to, aby na onom počítači byl instalován stejný operační systém jako na vašem počítači, například Windows XP Home.
Získání aktualizací: Chcete-li získat instalační soubory aktualizací, ze všeho nejdříve rozbalte archiv obsahující pcwPatchLoader 1.3.1 do libovolné složky a spusťte obsažený skript PCWPATCHLOADER.HTA. Potom u položky Hlavní složka pro umístění aktualizací stiskněte tlačítko >> a zadejte složku, do níž budete chtít stažené záplaty ukládat. Pokud právě používáte počítač vašich známých, není problém zadat složku umístěnou například na vyměnitelném disku USB, který jste si sami přinesli.
V dalším kroku se připojte k internetu a poté klepněte na tlačítko Zkontrolovat. Skript stáhne několik pomocných aplikací a zkontroluje přítomnost aktualizací ve vámi zadané složce. Pokud by se během instalace pomocných aplikací vyskytly problémy, zkuste je instalovat ručně poklepáním na odpovídající instalační soubory ve složce Tools. Chybějící aktualizace se následně zobrazí v okně Seznam aktualizací. Po stisku tlačítka Stáhnout se jednotlivé soubory aktualizací stáhnou do vámi definované hlavní složky pro umístění aktualizací.
Instalace aktualizací: V okamžiku, kdy máte staženy všechny aktualizace, zkopírujte skript včetně složky Tools třeba na vyměnitelný disk USB a připojte jej k vašemu počítači. Spusťte pcwPatchLoader a jako hlavní složku pro umístění aktualizací nastavte tu, která obsahuje všechny aktualizace. Poté stiskněte tlačítko Nainstalovat. Utilita zkontroluje přítomnost aktualizací na vašem počítači a ty, které nejsou v systému nainstalovány a nacházejí se ve zmíněné hlavní složce, automaticky nainstaluje. Po ukončení instalace restartujte počítač, připojte se k internetu a stáhněte případné chybějící aktualizace z internetové stránky www.windowsupdate.com. PcwPatchLoader bohužel nefunguje vždy bezchybně a různé konfigurace dvou počítačů mohou velmi snadno vést k tomu, že na tom vašem bude nutné doinstalovat aktualizaci, která u počítače vašich známých nebyla zapotřebí.